Miljöansvar

Vi har ett gemensamt ansvar att göra så lite avtryck på miljön som möjligt för framtida generationer av fiskare, seglare, “hemestrare”, turister, dykare, bryggseglare, nakenbadare och livsnjutare. De ska också kunna njuta av vår fantastiska skärgård och natur.

Här kan du läsa hur du kan begränsa din miljöpåverkan

Miljöchecklista

Miljöpolicy

Loftahammars Varv & Marina förvarar, transporterar, servar, underhåller, och förmedlar båtar. Det innebär att vår verksamhet påverkar vår gemensamma miljö och klimatet på jorden. Vi ska därför minska påverkan på miljön så långt det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. 

Det ska ske inom de områden där vår verksamhet har störst miljöpåverkan, nämligen transport och verkstad.

I den anges följande mål:

  • Vi ska hålla oss informerade om och uppfylla de krav som ställs på oss i miljölagstiftning, andra samhällskrav samt våra kunders krav.
  • Vi ska arbeta proaktivt och sträva efter ständiga förbättringar i miljöarbetet.
  • Vi ska i möjligaste mån prioritera de material, produkter och tjänster som innebär en mindre miljöpåverkan jämfört med andra produkter.
  • Vi ställer miljökrav på våra leverantörer och samarbetspartners så långt det är möjligt.
  • Alla medarbetare (inklusive ledning och ägare) ska ges chansen att gå Sweboats branschanpassade miljöutbildning eller annan lämplig utbildning.
  • Alla medarbetare ska vara delaktiga och inbjudas att komma med förbättringsförslag på vårt miljöarbete.
  • Miljöarbetet ska kontinuerligt utvecklas och förbättras genom att handlingsplaner och mål löpande följs upp samt miljöarbetet årligen revideras.
  • Vi ska visa öppenhet, informera om företagets miljöarbete på vår hemsida och vara lyhörda för förändringar i omvärlden.