Rekommenderad längd på bom och mellanrum mellan bommar:

Generellt bör bryggplatsbredden inte vara mindre än båtens bredd +30 cm och för större båtar +40 cm (båtar över 7 m).

Bommens längd bör vara ca 70% av båtens längd, så att båten sticker ut en bit bakom, se bilden nedan. Beroende av båtens utformning, så kan det även fungera med mindre bryggplatsbredd, då Y-bommen normalt möter båtskrovet en bit under relingen. 

Oftast är båten bredast vid reglingen och smalnar av nedåt, men det gäller inte alla båtar. Enklast är att titta på liknande båtar vid bryggan för att se vilken bredd som behövs.

Så här förtöjer du båten vid bommar. Du ska förtöja båten med sträckta tampar, fören ska helst hamna 30 – 40 cm från bryggan. Båten skall vara så förtöjd att det absolut inte går att dra in den ända in till bryggan. Använd en förtöjningstamp från ”varje hörn på båten” till bommarna så att båten hålls centrerad mellan bommarna.

Förtamparna och aktertamparna skall vara så riktade och korta att båten inte driver in mot bryggan eller att båten driver ut från bryggan.

Förtöjningstamparna skall vara försedda med fjädrande ryckdämpare, helst av gummi för att inte orsaka skador. Båt och bommar gungar nästan alltid i otakt och för att undvika skador skall tamparna ej gå vinkelrät ut från båten/bommen. Förse båten med lämpliga fendrar på båtens båda sidor för att skydda friborden. Båten får inte ligga så trångt att fendrarna kläms fast mellan båt och bom.


 

Hur förtöjningen bör se ut.

Beroende på båtens längd i förhållande till bommarna – om bommarna är längre än båten – kan något av alternativen 2 eller 3 användas.

Våra bryggäster får gärna förse sina egna y-bommar med fendrar, men det är ingenting som vi ansvarar för. Märk dom gärna genom att rista in namn eller dylikt.

Hur man förtöjer sin båt mellan y-bommar