Code of Conduct – Villkor

Code of Conduct

Vi vill att alla ska sträva efter samma mål:

Den bästa marinan på ostkusten

För att uppnå detta behöver vi staka upp vad som är viktigt för både en trivsam arbetsmiljö och vad som behövs för att era vänner ska vilja flytta till samma marina som er när ni skryter om hur bra vi har det.

Villkor

Uppsägning av sommarplats ska ske senast den 31 december innevarande år annars debiteras halva avgiften för kommande säsong enligt avtal.

Uppsägning av vinterförvaring ska ske senast den 31 juli innevarande år annars debiteras halva avgiften för kommande säsong enligt avtal.

Bryggplatskunder har ansvar för att själva ta in kättingar, lås, tampar och dylikt när innan säsongen är slut. Loftahammars Varv & Marina har ej ansvar för bryggfendrar. Med fördel märks dessa upp när kunden satt upp dem. Vi bär ett gemensamt ansvar för att påminna varandra om bevattningsförbud. Ser man att en kran står öppen utan att någon till synes använder vattnet ska man stänga av.

Om bryggplatskund önskar använda elen på bryggan ska detta anmälas och serviceavgiften på 750 kr betalas till Loftahammars Varv & Marina.

Felanmälan på bryggor ska ske till  emelie@loftahammarsvarv.se

Förvaringskunders vinterförvaringsplats är kalkylerad på ett kvadratmeterpris. (Längden Ö.A*Bredden + 0,5m). Detta är en uträkning för att kunna ta betalt för ytan, det betyder inte att man hyr golvytan. Vill man förvara något utöver båten behöver vi godkänna detta innan. Detta för att säkerställa att vi kan flytta båtar vid behov utan att behöva flytta detta.

Alla förvaringskunder ska se till att platsen där båten har stått förvarad är städad efter vinterförvaringen, detta kommer annars timdebiteras om vi behöver städa den efter att båten har sjösatts.

Elen som förbrukas i förvaringshallen ska mätas, kunden ansvarar för att be Loftahammars Varv & Marina erbjuda en elmätare. Stäm av med varvet en gång i månaden. Obs, värmare får ej användas i förvaringshallarna.

Tilläggning längs med kajen vid mobilkranen är förbjudet om inget annat överenskommits. Detta för att vi ska se till att vi kan följa vårt schema med iläggningar/sjösättningar i den ordning vi har planerat. Lägger man till här utan godkännande så debiteras en avgift på 500 kr/dygn och om vi behöver flytta båten timdebiteras detta. Se till att ha god kommunikation med oss och anmäl er ankomst via mail.

 

 

Kom gärna med förslag och åsikter så ska vi, tillsammans, uppnå vårt gemensamma mål!